ติดต่อซัพพลายเออร์
To
YANxubin
เรื่อง
เนื้อหา
"เขียนคำขอของคุณให้เฉพาะเจาะจง เช่น
1. ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกิจ
2. ขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
3. สอบถามเกี่ยวกับ MOQ, ราคาต่อหน่วย ฯลฯ"
รองรับ JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, docx, doc, XLS, xlsx, txt, RAR และ zip
- ขนาดไฟล์สูงสุด: 3MB